Termeni si condiții

Acord electronic de utilizator/
(Oferta publică de vânzare a Produselor)
1. Termeni principali
2. Obiectul Acordului electronic de utilizator
3. Proprietate intelectuală și dreptul de autor
4. Drepturile și obligațiile Utilizatorului
5. Procedura de plasare și executare a comenzii
6. Reguli de achitare a produselor
7. Responsabilitate. Limitarea responsabilității
8. Confidențialitate
9. Alte prevederi
1. Termeni principali
1.1. Utilizator – persoană fizică, care a atins vârsta de 18 ani, având capacitate civilă juridică și de exercițiu deplină, fiind utilizator al paginii web www.cristalin.md sau care a plasat o comandă pe pagina web www.cristalin.md și a încheiat prin intermediul paginii web www.cristalin.md un Contract de vânzare-cumpărare a Produselor Vânzătorului, prin acceptarea propunerii de a încheia un astfel de contract.
1.2. Vânzător – persoana juridică Alint Cristalin SRL, înregistrată în conformitate cu Legislația, care comercializează produsele specificate pe site-ul www.cristalin.md, ținând cont de prevederile prezentului Acord de Utilizator (ofertă).
1.3. Produse – marfa din lista indicată pe pagina web www.metro.zakaz.md, care este supusă vânzării de către Vânzător în condițiile prezentului Acord de Utilizator (ofertă).
1.4. Serviciul de comenzi www.cristalin.md – este un site, plasat la adresa https://www.cristalin.md în rețeaua de Internet, care oferă Utilizatorilor oportunități largi de căutare rapidă și simplă, comandă și livrare a Produselor în regim de timp real, prin intermediul rețelei de Internet.
1.5. Comandă – comanda Utilizatorului pentru achiziționarea Produselor Vânzătorului, realizată în mod corespunzător și plasată pe site-ul www.cristalin.md.
1.6. Acceptarea Acordului de Utilizator (ofertă) – Oferta se consideră acceptată de către Utilizator, iar Contractul de vânzare-cumpărare a Produselor – încheiat, din momentul plasării Comenzii de către Utilizator pe site-ul cristalin.md, și marcării în câmpul corespunzător, confirmând, că ați făcut cunoștință cu cerințele prezentului Acord de Utilizator, și vă exprimați acordul de a încheia contractul în conformitate cu condițiile propuse în acesta.
1.7. Legislație – legislația actuală a Republicii Moldova.
2. Obiectul Acordului de Utilizator
2.1. Prezentul Acord de Utilizator reprezintă o ofertă publică (în continuare – „Ofertă” sau „Acord electronic”) a Vânzătorului de încheiere a Contractului de vânzarea-cumpărare a Produselor în condițiile specificate pe site-ul cristalin.md în rețeaua Internet (în continuare – “Site” sau “Site www.cristalin.md”).
2.2. Utilizatorul, lăsând datele de contact pe Site, acceptă această propunere (ofertă), este de acord cu condițiile de plasare a comenzii, de vânzare și livrare a Produselor prin intermediul Serviciului de comenzi cristalin.md (în continuare – “Serviciu”), prevăzut de prezenta Ofertă, și obligațiile, atribuite Utilizatorului în cadrul acestei Oferte și se obligă să le respecte.
2.3. Dovada acceptării Ofertei de către Utilizator poate fi, de asemenea, achitarea costului Produselor în modul specificat de prezentul Acord electronic.
2.4. Toate pretențiile privind condițiile de comercializare pot fi înaintate către Vânzătorul acestor Produse.
2.5. Returnarea către Utilizatori a mijloacelor bănesti pentru Produse și/sau înlocuirea Produselor se efectuează de către Vânzator.
2.6. Utilizatorul este deacord cu faptul că Vânzătorul poate stabili condiții suplimentare de vânzare a Produselor, despre care Vânzătorul notifică Utilizatorii prin publicarea informațiilor pe site-ul său https://www.cristalin.md/, precum și la cererea Utilizatorului, prin telefon, email. Oferta publică a Vânzătorului, publicată pe site-ul său, se completează cu prevederi legale privind protecția consumatorului. Utilizatorul confirmă faptul că este informat despre conținutul ofertei publice a Vânzătorului, cu toate modificările și completările la aceasta, și este de acord cu condițiile acesteia.
3. Proprietatea intelectuală și dreptul de autor. 
3.1. Toate rezultatele activității intelectuale, utilizate și plasate pe Site-ul www.cristalin.md, precum și Plasarea comenzii constituie proprietatea intelectuală a titularilor legali al drepturilor de autor, și se protejează de legislația Moldovei privind proprietatea intelectuală, precum și de acordurile și convențiile internaționale corespunzătoare. Orice utilizare a rezultatelor activității intelectuale, plasate pe Site (inclusiv, a elementelor de design vizual, simboluri, texte, imagini grafice, ilustrații, fotografii, video, programe, muzică, mărci comerciale și a alte obiecte) fără permisiunea scrisă a Vânzătorului sau a titularului legal ale drepturilor de autor, este ilegală și poate servi drept motiv pentru proces judiciar, cu tragerea la răspundere civilă, contravențională, administrativă și penală, în conformitate cu Legislația.
3.2. Cu excepția cazurilor, stipulate de prezentul Acord electronic, dar de Legislația în vigoare, niciun rezultat al activității intelectuale, plasat pe Site-ul www.cristalin.md, nu poate fi copiat (reprodus), procesat, distribuit, afișat în Frame, publicat, descărcat, transmis, vândut sau utilizat în alt mod, integral sau parțial, fără permisiunea prealabilă în scris al Vânzătorului sau al titularului legal al drepturilor de autor.
3.3. Accesul la rezultatele activității intelectuale, plasate pe Site-ul www.cristalin.md, se oferă de Vânzător exclusiv pentru utilizare personală necomercială de către Utilizator, cu scopul de a lua cunoștință cu acestea exclusiv prin intermediul Serviciului, fără drept de reproducere (inclusiv, copiere/descărcare/salvare) a acestor obiecte în memoria dispozitivelor electronice ale Utilizatorului, precum și fără dreptul la altă utilizare, care nu este prevăzută în prezenta Ofertă, inclusiv, vânzarea, modificarea, distribuirea acestora, totală sau parțială etc.
3.4. Vânzătorul își rezervă dreptul, în orice moment, să șteargă de pe Site-ul www.cristalin.md orice rezultate ale activității intelectuale, plasate pe acesta, fără a anunța Utilizatorul.
4. Drepturile și obligațiile Utilizatorului
4.1. Obligațiile Utilizatorului:
4.1.1. să achite Produsele și livrarea Produselor conform prețurilor indicate pe Site, precum și în actele de achitări și de însoțire a Produselor;
4.1.2. să primească Produsele la locul convenit și la ora convenită, să garanteze veridicitatea informațiilor despre Comandă, locul și ora primirii acesteia. În caz de modificare a acestor informații, Utilizatorul este de acord să suporte costuri suplimentare de transport;
4.1.3. să achite materialele de ambalare la prețul indicat în actele de achitări și de însoțire a mărfurilor;
4.1.4. să achite Vânzătorului toate costurile de executare a Comenzii de către acesta, conform tarifelor Vânzătorului, indicate pe Site;
4.1.5. să utilizeze posibilitățile Site-ului www.cristalin.md doar în scopuri legale, să respecte Legislația în vigoare, precum și condițiile prezentei Oferte;
4.1.6. să ia cunoștință în mod regulat cu informațiile plasate pe Site, cu scopul de a lua cunoștință la timp cu modificările și/sau completările la acesta. Solicitarea Utilizatorului pentru servicii furnizate pe Site după efectuarea modificărilor și/sau completărilor, denotă acordul Utilizatorului cu astfel de modificări și/sau completări;
4.1.7. să se abțină de la comiterea unor acțiuni, care urmăresc destabilizarea funcționării Serviciului, a tentativelor de acces neautorizat pe Site prin rezultatele activității intelectuale, plasate pe acesta, precum și de la întreprinderea oricărei alte acțiuni, care încalcă drepturile Vânzătorului și/sau ale terților;
4.1.8. Să nu reproducă, să nu repete, să nu copieze, să nu vândă, să nu revândă, de asemenea, să nu folosească în orice mod pentru orice scopuri comerciale, Site-ul www.cristalin.md și/sau oricare părți din conținutul Site-ului, fără acordul Vânzătorului;
4.1.9. să nu facă tentative de deconectare sau altă ingerință în orice mijloace de protecție a Site-ului www.cristalin.md sau în rezultatele activității intelectuale, plasate pe acesta, care previn sau limitează utilizarea sau copierea oricărei informații sau rezultate ale activității intelectuale, plasate pe Service;
4.1.10. Utilizatorului, în timpul utilizării Site-ului www.cristalin.md, i se interzice să încarce, să stocheze, să publice, să distribuie și să ofere acces sau să utilizeze altfel orice informație care:
conține amenințări, discreditează, ofensează, denigrează onoarea și demnitatea sau reputația de afaceri, sau încalcă intimitatea vieții private a altor Utilizatori sau a unor terți;
încalcă drepturile minorilor;
este vulgară sau indecentă, conține cuvinte necenzurate, imagini și texte pornografice sau scene cu caracter sexual;
conține scene de violență sau tratament inuman de animale;
conțin descrierea mijloacelor și metodelor de sinucidere, orice incitare la comiterea acesteia;
propagă și/sau contribuie la incitația la ura rasială, religioasă, etnică sau dușmănie, propagă fascismul sau ideologis superiorității rasiale;
conține materiale extremiste;
propagă activități criminale sau conține sfaturi, instrucțiuni sau îndrumări privind comiterea unor acțiuni criminale;
conține informații cu acces limitat, inclusiv, dar fără a se limita, secretele de stat și comerciale, secretele medicale, fiscale, profesionale, și datele comerciale și personale, care se referă la subiecții datelor, alții decât Utilizatorul, la absența acordului acestora;
conține publicitate;
poartă un caracter de fraudă;
este proprietatea intelectuală a terților, care nu i-au acordat permisiune Utilizatorului de a o folosi și, de asemenea, încalcă alte drepturi și interese ale persoanelor fizice și juridice, sau prevederile Legislației;
4.1.11. alte obligații ale Utilizatorului, prevăzute de prezentul Acord electronic.
4.2. Drepturile Utilizatorului:
4.2.1. obținerea unor informații veridice despre Produsele prezentate pe Site;
4.2.2. primirea Produselor la locul convenit și la ora convenită;
4.2.3. încetarea utilizării Serviciului de comenzi prin expedierea unei solicitări corespunzătoare Vânzătorului în conformitate cu formularul de feedback;
4.2.4. alte drepturi ale Utilizatorului, prevăzute de prezentul Acord electronic, Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal a Vânzătorului, și de Legislație.
5. Procedura de plasare și executare a Comenzii
5.1. Pentru a plasa o Comandă, Utilizatorul selectează Produsele pe Site și indică datele necesare pentru executarea Comenzii.
5.2. Pentru a confirma procesarea Comenzii, Utilizatorul este obligat să ia cunoștință cu condițiile prezentului Acord electronic și la plasarea comenzii pe Site, să dea acord la acceptarea condițiilor acestuia, bifând în câmpul corespunzător pe pagina Site-ului www.cristalin.md, care conține propunerea de a accepta Oferta, după aceasta Oferta se consideră că acceptată, iar Acordul de vânzare-cumpărare a Produselor se consideră încheiat.
5.3. Din momentul confirmării Comenzii, Vânzătorul își asumă obligațiile de executare a acesteia conform condițiilor Comenzii, de asemenea, efectuează achiziția, colectarea, ambalarea Produselor în magazinul Vânzătorului, și efectuează livrarea Produselor către Utilizator, la locul convenit și la ora convenită.
5.4. În cadrul executării Comenzii, Vânzătorul efectuează ambalarea Produselor colectate în materialul de ambalaj al Vânzătorului. Costul materialelor de ambalare se include în costul total al Produselor și se achită de Utilizator.
5.5. Vânzătorul informează Utilizatorul despre modificările semnificative din procesul de executare a Comenzii, prin mijloacele de comunicare, indicate de acesta la plasarea comenzii pe Site (telefon sau e-mail).
5.6. Livrarea Produselor către Utilizator se efectuează prin metoda specificată în Comandă de către Vânzător sau Utilizator (prin „autoridicare”) și din contul său. Costul livrării de către Vânzător sau autoridicare nu se include în costul Produselor și se achită de Utilizator separat.
5.7. Vânzătorul are dreptul de a livra Produsele către Utilizator independent sau cu implicarea terților (curieri), în termenul de livrare, selectat de Utilizatоr. Indiferent de cine dintre subiecții specificați va livra Comanda, aceștia vor respecta condițiile prezentului Acord electronic și Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal a Vânzătorului;
5.8. Utilizatorul este obligat să verifice Produsele în momentul primirii acestora, la absența deteriorării și/sau neconformității Produselor cu Comanda procesată. Toate pretențiile Utilizatorului cu privire la cantitatea, caracteristicile și ambalarea necorespunzătoare a Produselor se acceptă de către Vânzător timp de 48 de ore după ziua în care Produsele au fost livrate Utilizatorului. După expirarea acestei perioade, pretențiile de acest gen nu se acceptă de către Vânzător. Pretențiile privind calitatea Produselor se prezintă de către Utilizator conform cerințelor stabilite de Legislație.
5.9. Utilizatorul are dreptul de a returna Produsele, care pot fi returnate în conformitate cu normele Legislației în vigoare, fără a explica motivele acestui refuz.
5.10. Din momentul acceptării și a plății Produselor de către Utilizator, Comanda se consideră executată de către Vânzător într-un mod corespunzător și complet.
5.11. Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza Utilizatorului executarea Comenzii acestuia, în cazul în care Utilizatorul nu respectă cerințele prezentului Acord electronic. Mesajul privind refuzul executării Comenzii se notifică Utilizatorului la telefon sau se expediază la adresa de e-mail a Utilizatorului, pe care acesta a indicat-o la crearea Comenzii pe Site-ul www.cristalin.md. În acest caz, banii pentru Produse, primiți de Vânzător de la Utilizator, vor fi returnați Utilizatorului în același mod în care s-a efectuat plata sau într-un alt mod legal, dacă este imposibilă returnarea în același mod. Utilizatorul are riscul de imposibilitate tehnică a unei astfel de returnări. De asemenea, Utilizatorul suportă toate costurile (comisioane bancare), asociate cu restituirea mijloacelor bănești.
5.12. Dacă Utilizatorul nu a primit Produsele din vina sa, conform metodei de livrare selectată la plasarea Comenzii, Vânzătorul este în drept să folosească aceste Produse la discreția sa și este privat de obligația de a transmite aceste Produse către Utilizator.
6. Reguli de achitare a Produselor
6.1. În cadrul Service-ului, Vânzătorul oferă Utilizatorului posibilitatea de a plăti Produsele și serviciile sale în numerar către curier și/sau prin transfer bancar în contul de decontare a Vânzătorului, cu cardul bancar prin achitarea pe pagina web.
6.2. Lista de Produse, prețurile, procedura de plasare a Comenzilor, condițiile și metodele de plată și livrare a Produselor, costul livrării și alte informații sunt specificate pe Site-ul www.cristalin.md.
6.3. Prețurile actuale pentru Produse, la data plasării Comenzii, sunt indicate pe Site-ul www.cristalin.md. În cazul în care Produsele sunt achitate de către Utilizator nu în ziua plasării Comenzii, Produsele se achită la prețurile valabile în ziua efectuării plății.
6.4. În cazul în care s-a optat pentru metoda de plată pentru Produse prin transfer bancar folosind un card de plată, Utilizatorul este obligat să efectueze achitarea cu cardul de plată potrivit instrucțiunilor ulterioare, plasate pe Site. Utilizatorul își confirmă acordul privind achitarea serviciilor (comisioanelor) către terți (bancă și/sau sistem de plăți), care prevăd efectuarea plăților cu cardul de plată, dacă acestea vor fi stabilite.
6.5. În cazul în care s-a optat pentru metoda de achitare a Produselor în numerar, Utilizatorul este obligat să efectueze achitarea Produselor și serviciilor de livrare curierului, în momentul primirii Produselor.
6.6. Faptul de plasare a Comenzii și/sau achitării pentru Produselor prin una dintre metodele indicate pe Site, constituie un temei pentru apariția drepturilor și obligațiunilor Vânzătorului și Utilizatorului, pe baza contractului de vânzare-cumpărare a Produselor.
6.7. La achitarea Produselor printr-o metodă specificată pe Site, Utilizatorul deține drepturile prevăzute de Legislația privind protecția consumatorilor.
6.8. Utilizatorul cunoaște, că legislația a stabilit o listă de Produse de calitate potrivită, care nu pot fi înlocuite (returnate), prevăzută în Anexa Legii № 105/2003 privind protecția drepturilor de consumatori. 
6.9. Procedura de restituire a mijloacelor bănești pentru Produsele de calitate necorespunzătoare, este reglementată de Legislație, precum și de documentele interne ale Vânzătorului și Mandatarului, care reglementează astfel de întrebări.
6.10. Utilizatorul se obligă să achite eventualele cheltuieli suplimentare ale Vânzătorului, în următoarele cazuri:
6.10.1. La plasarea Comenzii, Utilizatorul a indicat date de contact incorecte;
6.10.2. lipsește conexiunea telefonică cu Utilizatorul la timpul de livrare, convenit cu acesta;
6.10.3. Utilizatorul nu poate primi Produsele pe adresa indicată de acesta la orice oră din perioada de timp pe care a selectat-o pentru livrare;
6.10.4. Utilizatorul a schimbat adresa de livrare a Produselor și nu a anunțat Mandatarul.
6.11. Obligațiile financiare ale Utilizatorului se consideră îndeplinite integral, din momentul în care Vânzătorul va primi plata pentru Produse și a rambursat cheltuielile de executare a Comenzii prin metoda selectată de Utilizator.
7. Responsabilitate. Limitarea responsabilității
7.1. Vânzătorul îi oferă Utilizatorului posibilitatea de utiliza Serviciul fără a garanta acces permanent și necondiționat, în cazul situațiilor ce nu depind de competența Vânzătorului.
7.2. Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că Vânzătorul nu este responsabil față de Utilizator și/sau terți;
7.2.1. pentru posibila necorespundere a Produselor cu standardele conforme și/sau așteptările Utilizatorului;
7.2.2. pentru întârzierile, întreruperile, livrările incorecte sau întârziate ale Produselor către Utilizator, dacă acestea nu s-au întâmplat din vina Vânzătorului, precum și pentru pagube materiale cauzate Utilizatorului ca urmare a acestui fapt;
7.2.3. pentru aprovizionarea Utilizatorului cu informațiile necesare, veridice, actuale și accesibile despre Produsele oferite spre vânzare, pentru posibilitatea de încălcare prin plasarea acestor informații, a drepturilor unor terți, pentru încălcarea altor prevederi ale legislației privind protecția consumatorilor.
7.2.4. pentru neîndeplinirea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor sale, specificate în prezentul Acord electornic, în legătură cu furnizarea de către Utilizator a unor date incomplete și/sau neveridice și/sau neactuale la plasarea Comenzii;
7.2.5. pentru executarea incompletă sau necorespunzătoare a Comenzii, în cazul în care Utilizatorul nu îndeplinește oricare dintre condițiile prezentului Acord electronic;
7.2.6. pentru pagubele și daunele, apărute la Utilizator ca urmare a utilizării Produselor obținute la executarea Comenzii;
7.2.7. pentru lipsa posibilității tehnice a Utilizatorului de a executa Comanda din cauza unor întreruperi în funcționarea rețelelor de calculatoare folosite de Utilizator;
7.2.8. pentru conținutul și corespunderea informațiilor și materialelor foto, utilizate/primite de Utilizator pe Service, a Produselor furnizate;
7.2.9. pentru exactitatea și corectitudinea informațiilor furnizate de Utilizator la inficarea datelor personale în timpul plasării comenzii pe Site;
7.2.10. pentru erorile în funcționarea Serviciului, care au apărut ca rezultat al acțiunilor/inacțiunlor terților legate de îndeplinirea întregii Comenzi sau a unor părți ai acesteia, ținând cont de așteptările Utilizatorului, operațiuni fără erori și neîntreruperi a Service-ului, precum și pentru daune provocate Utilizatorului în legătură cu restricția/sistarea accesului la Service, din motive ce nu depind de Vânzător;
7.2.11. pentru orice pagube aduse echipamentului sau software-ului Utilizatorului sau al altor persoane, determinate sau legate de utilizarea Service-ului;
7.3. Service-ul poate conține link-uri către alte resurse din rețeaua Internet. Utilizatorul recunoaște și este de acord cu faptul, că Vânzătorul nu controlează și nu poartă nici o responsabilitate pentru disponibilitatea și conținutul acestor resurse, nici pentru orice consecințe asociate cu utilizarea acestor resurse. Orice trecere după link-uri, efectuate de Utilizator, este realizată de acesta pe risc propriu.
7.4. Utilizatorul este responsabil pentru exactitatea și veridicitatea informațiilor specificate de acesta la completarea formularului de plasare a comenzii pe Site.
7.5. În cazul în care Vânzătorului vor fi cauzate pierderi, cheltuieli, necesitatea de a plăti compensații, penalități care le-au fost aplicate de către autoritățile de control, în legătură cu furnizarea de către Utilizator de date inexacte și/sau neveridice, la completarea formularului de înregistrare pe Site și/sau la plasarea Comenzii, Utilizatorul se obligă să compenseze integral Vânzătorului prejudiciile suportate de aceștia, sumele compensațiilor, ale cheltuielilor, amenzile aplicate.
7.6. Utilizatorul este responsabil pentru toate acțiunile care au fost efectuate pe Site din contul său de utilizator.
7.7. Utilizatorul este responsabil pentru acțiuni sale legate de crearea și postarea comentariilor pe Service, precum și în legătură cu postarea informațiilor, în conformitate cu Legislația în vigoare.
8. Confidențialitate
8.1. Utilizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor pe care le-a obținut în procesul de utilizare a funcțiilor Serviciului de comenzi. Se consideră confidențiale toate informațiile referitoare la Vânzător, la Produse, comenzi și alte date care au devenit cunoscute Utilizatorului.
8.2. Utilizatorul se obligă să nu transmită informații confidențiale terților, fără acordul titularului de drept de autor, cu excepția solicitările autorităților de stat abilitate și/sau doar în cazurile și în ordinea stabilită de Legislație.
8.3. Dacă Utilizatorul nu respectă cerințele sus-menționate, dacă acesta implică dezvăluirea ilegală a informațiilor confidențiale, titularul informațiilor confidențiale are dreptul de a-l trage la răspundere pe Utilizator, în modul prevăzut de legislație și de a solicita compensații integrale pentru prejudiciilor cauzate.
8.4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a înregistra convorbirile telefonice ale Utilizatorului cu operatorii Vânzătorului. Totodată, Vânzătorul se obligă să prevină tentativele de acces neautorizat la aceste informații și/sau transmiterea acestor informații către terți, care nu au atribuție directă la executarea comenzilor.
9. Alte prevederi
9.1. Prezentul Acord electronic și toate relațiile dintre Vânzător și Utilizator, apărute pe baza prezentului Acord electronic, se reglementează și interpretează în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
9.2. Dacă din anumite motive, unele condiții prevăzute de prezentul Acord electronic nu sunt valabile sau nu au putere juridică, acest fapt nu afectează valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte condiții ale acestuia. 
9.3. Prezentul Acord electronic se încheie pe o perioadă nedeterminată și este valabilă pentru toți Utilizatorii, care plaseaza comenzi pe site-ul www.cristalin.md .
9.4. Toate divergențele și disputele, care apar în legătură cu prezentul Acord electronic, vor fi soluționate exclusiv prin negocieri. 
9.5. În cazul în care nu se ajunge la un acord prin negocieri, toate litigiile, divergențele, revendicările și pretențiile, care apar în privința prezentei Oferte, vor fi soluționate în instanțele de judecată din Republica Moldova, în conformitate cu actele normative în vigoare. 
9.6. Acordul electronic intră în vigoare din momentul în care Utilizatorul bifează rubrica respectivă la plasarea comenzii pe Site și va rămâne în vigoare până la rezilierea acestuia la cererea părților. Vânzătorul își rezervă dreptul de a retrage Oferta în orice moment, la discreția sa. Vânzătorul informează Utilizatorii despre retragerea Ofertei prin publicarea unui mesaj pe Site. Oferta se consideră retrasă de către Vânzător din momentul publicării mesajului pe Site, cu excepția cazului în care este stabilită o altă perioadă limită suplimentară la publicare. 
9.7. În cazul retragerii Ofertei în legătură cu un anumit Utilizator, acesta se înștiințează despre rezilierea prezentului Acord electronic la adresa de e-mail indicate de acesta. 
9.8. În cazul unei necorespunderi de text sau sens între versiunile Rusești și române ale Ofertei, variant în română va predomina.